UK:s Integrity Initiative mot Sverige. Eller vad som är fel i Kragh-debatten

Av Prof. Marcello Ferrada de Noli, ordförande i SWEDHR.

[An extended version of this article “Integrity Initiative scandal reaches Sweden amidst deceiving media debate on Kragh“ has been published in English at The Indicter Magazine]

Avslöjade material gällande den brittisk hemliga desinformation organisation ”Integrity Initiative”, skildrar en sektionschef vid Sveriges Utrikespolitiska institut, Martin Kragh, i rollen som organisationens ”Cluster Coordinator” för Sverige samt Skandinavien. [1] Enligt läckorna är Kraghs deltagande bekräftat i ett till dokument rubricerat ”Cluster leaders”. [2]

Kragh påstår att uppgifterna är ”falska”, [3] emellertid har Integrity Initiative inte dementerat det, och enligt The Guardian (13 dec 2018) inte heller har organisationen bestritt äktheten av de avslöjade dokumenten, utan erkänt att dessa var hackade från deras arkiv. [4]

Det är viktigt att notera att Kragh inte förnekar äktheten hos de hackade och publicerade dokumenten som nämner honom. Tvärtom ger han en förklaring till varför är han nämnd i dessa dokument: ”Institute for Statecraft ville jobba med mig för tre år sen, och jag tackade nej. Därför finns mitt namn i någon form av internt dokument, och det här används nu som bevis för att jag skulle arbeta med brittisk underrättelsetjänst”. [5] Frågorna här är därmed:   

a) Varför skulle Integrity Initiative vilja behålla Martin Kraghs namn i ett aktuellt dokument  exklusivt innehållande en förteckning över organisationers “Cluster leaders”, tre år efter att Kraghs namn ”aldrig varit där” eftersom  han tackade nej till sitt deltagande?

b) Och om inte Kragh, vem är då deras klusterledare i Sverige? Och de övriga medlemmarna in den svenska klustren som ‘koordinerats’ av Integritet Initiative?

c) Varför skulle Statecraft / Integrity Initiative ha en “svensk klusterledare” som är verksam i Sverige på den organisationens vägnar överhuvudtaget?

d) Varför har denna fråga aldrig tagits upp i den svenska debatten förrän nu, här?

Till synes i syftet att motverka exponeringarna, samt gå händelserna i förväg andra undersökningar –som skulle leda till att identifiera vilka personer eller organisationer skulle finnas i det ”svenska kluster”, satte de svenska medierna en kraftfull kampanj. Detta har innefattat följande steg:

A. Desinformation till allmänheten om integritetsinitiativprojektets verkliga karaktär, döljandet av Integrity Initiative hemliga och operativa insatser i andra länder. De svenska medieberättelserna nämner inte ens “Integrity Initiative” som sådan, utan bara Statecraft institutet.
B. Förvandla rapporterna om läckorna som påstår har identifierat Kragh som svensk koordinator till den organisationen, till en “personlig attack” mot forskaren som skulle ha gjorts av Aftonbladet, och som påstås är motiverad i “old-time” diskussioner.
C. Fokusera diskussionen omkring det vetenskapliga värdet i en Kraghs artikel, nämligen om “Rysk desinformation mot Sverige”, allt som etablerad medierna lyckades svänga till:
D. ”Sanningen är” att i själva verket ”var ryssarna” som startade de “orättfärdiga attackerna” på Kragh – som idag är porträtterad på den svenska pressen som både offer och hjälte.

Med andra ord, en perfekt och typisk “Integrity Initiative” propaganda design.

Det läckta dokument om deltagarna i Integrity Initiative nämns även professor Thomas Mahnken, [6] som är co-editor av ”Journal of Strategic Studies”, [7] a ’low impact-factor’ tidskrift [8] som publicerade Martin Kraghs & Sebastian Åsberg artikel [9] påtalande Rysslands desinformationsaktiviteter mot  Sverige. En vice editor i den tidskriften är Timothy D. Hoyt, som uppger “United States Naval War College” som sin tillhörande institution. [7]

Det arbetet har varit kritiserat för vetenskapliga brister [10] [11] av svenska professorer. [12] Även andra debattörer har bedömt det som ovetenskapligt samt forsknings oetiskt.  [13]  En nyligen publikation av Atlantic Council om samma tema, av en associerad medarbetare på samma Utrikespolitiska institutet (Henrik Sundbom) [14] också figurerar i den debatten.

Visst är dessa invändningar viktiga, och en demonstrerade ovetenskaplig metod medför också en implicit dementi av författarnas svepande konklusioner. Ändå är det i sammanhangen högst relevant att analysera under vilken strategi samt operationell kontext som Kraghs och andras skriverier av denna typ sker. Kragh har lyckats väl  med att få den inhemska debatten i media –som framförallt sker i Aftonbladet, [15] Expressen [16] och SvD– [17″] att huvudsakligen fokusera den omdiskuterade vetenskapliga kvalitet, istället för på uppgifterna om engagemang i Integrity Initiative.

Vetenskapligt vs. icke-vetenskapligt relevans

Dessutom, den förstorad diskussionen om den vetenskapliga relevansen av Kraghs publikation –som nu genomförs i media– är inte bara vilseledande men den saknar själv relevansen.  Det är en diskussion som mestadels sker av journalister eller skribenter med till synes ingen inblick om vad den vetenskapliga publikationens relevans består av. I Kraghs fall skulle det ha varit tillräckligt med en minut på Google Scholar och konstatera att av de 35 publikationer i Kraghs lista [18] som författare, eller som medförfattare, över hälften av sådana publikationer har inga citeringar alls. Bland de endast 16 verk som har blivit citerade har över hälften fått endast 1 till 3 citeringar var. 

Det finns bara en artikel som i undantagsfall har fått ett “högt” antal citeringar, och den är som bekant den publicerade i Journal of Strategic Studies refererade ovan, “Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case”. [8] En nedbrytning av de citeringar till den artikel ger emellertid det verkliga panoramat i termer av ett vetenskapligt vs. icke-vetenskapligt värde av denna artikels citat. Jag hade varken tid eller intresse av att gå igenom hela listan,  men det här är åtminstone resultatet i genomgången av första sidan i den Google Scholar:s företeckningen av citeringar avs. Kraghs debatterade  artikeln [19] –och som omfattar de första tio citerande verk:

Av dessa 10 citeringar motsvarar endast 3 artiklar som publiceras i vetenskapliga indexerade tidskrifter (och endast en tidskrift visar impact-factor över 1.0; de andra kategoriseras som ’low impact-factor’  med respektive 0,3 respektive 0,08); de flesta citerande värk inte har varit föremål för peer-review granskning; över hälften av citerande verk är konferens presentationer eller andra form av själv-publicerade uppsatser.  Och det kvalitativt mest signifikanta i den här diskussionens sammanhang: en tredje del av de verk som citerar Kraghs artikel i den första avsnitt jag analyserade är författad av personal vid USA:s militärer eller akademiker tillhörande institutioner därtill, exempelvis ”US Army Command and General Staff College Fort Leavenworth”, “National Defense University, Washington, USA”, eller ”National Defense University’s College of Information and Cyberspace”. 

Som nämnts ovan har även Sveriges statsmedier ingått i operationen “Saving Kragh” och hävdar att denna debatt huvudsakligen motsvarar en konflikt mellan en Aftonbladet-journalist (Åsa Linderborg) och Kragh, och som skulle ha en bakgrund i tidigare konfrontationer en för några år sedan osv. [20] Med andra ord försöker den svenska eliten att rädda det som kan räddas, och verkar försöka att avlägsna fokus från den verkliga relevans som exponeringen för integritetsinitiativet kan ha för Sverige, och särskilt avseende den potentiella identifieringen av andra medlemmar och grupperingar som gäller samma elit, och det skulle ha varit “samordnat” av den påstådda “klusterkoordinatorn för Sverige och Skandinavien”.

SvT lurar den svenska allmänheten om Kragh-skandal

Följaktligen har tidningsartiklarna i debatten kring Kragh undvikit att uppmärksamma den brittiska organisationen “Integritetsinitiativ”, som läckorna nu avslöjas skulle ha en samordnarechef i hjärtat av Stockholms utrikespolitiska institut. I stället för att visa oro över dessa anklagelser, eller att inleda någon form av utredning, kom utrikespolitiska institutet offentligt till försvar för Kragh. [21] Och det gäller också de pro-NATO-medierna i Sverige, inklusive den statligt ägda TV: n. [22]

I de brittiska medierna rapporteras integritetsinitiativorganisationen är ”run by military intelligence specialists.” [23] Organisationschefen Christopher Donnelly är en  reservofficer i British Army Intelligence Corps [24] och “Honorary Colonel in the Specialist Group Military Intelligence, SGMI.” [25] Bland de hackade dokumenten  som nu finns tillgängliga via flera spegelsidor som distribueras på Internet kan man också se listan över dussintals SGMI-officerare som Donnellly påstås ha rekryterat. [26] Som motsätter sig den svenska TV-sändningen (SvT) som bara säger att “två ex officers” deltar i organisationen, och att “den inte drivs av militären”. [5]

Den ’whitewashing’ som Sveriges SvT försöker i sin analys presenterar “Institute for Statecraft” som en “privat tankesmedja” som får lite “statsfinansiering” och att det inte finns några rapporter i de brittiska medierna om att dem organisationen skulle hanteras av underrättelsetjänster. [5] Men den informationen från SvT är dubbelt bedräglig.

For det första SvT nämnder aldrig  “Integrity Initiative Project”, vilket är den specifika organisation som ingår i Kragh-skandalen. Integritetsinitiativet har en egen administration under Statecraft, och vad de brittiska medierna hänvisar till är Statecraft förvaltar projektet Integrity Initiative, eftersom finansieringen till sådan verksamhet kanaliseras just via Statecraft.

För det andra avser “statsfinansiering” otvetydigt militära budget och uppenbarligen för militära syften. Det här är fakta: Förutom de medel som tas emot från NATO erhåller Statecraft finansiering av UKs Försvarsdepartementet (motsvarande 2 179 511 kronor under 2016-2018) [27] och även av den brittiska armen som bidragit (motsvarande 83 419  kr) för ”specialistträning”. [28] Den brittiska regeringen projekterar att bistå Integrity Initiative med motsvarande 24 miljoner kronor nuvarande budgetår.  [29]

Vad lyser med sin frånvaro i Kragh debatten

Vi har sett att vissa deltagarna i Kragh debatten i den svenska pressen, har delvis använt sig av bedrägliga uppgifter och även tillämpat orimliga attacker mot dem som har påpekat brister i Kraghs ovetenskapliga produktion, eller bara ger utryck till deras anti-Ryssland partiskhet. Men genom att tvinga ett sådant minimalistiskt eller överflödigt fokus i denna debatt, har de paradoxalt betonat relevansen av andra, väldigt viktiga ämnen, just för att de lyser med sin frånvaro i den här debatten. Såsom:

a) den tidliga existensen av en professionell pro-NATO lobbyismen, som med ”vetenskapliga forskningskläder” vandrar i naiva beslutsfattares korridorer. Vilket reser frågan om effekten av deras möjliga påverkan på nutida politikernas beslut avseende utrikes- och försvarspolitiken;

b) en förnyad medvetenhet om den grundlagsskyddade rätten att ha en åsikt avseende nationell säkerhet i den geopolitiska kontexten – exempelvis förespråkandet av neutralitet och alliansfrihet– utan att slentrianmässigt bli betecknade som icke-patrioter. Detta av skribenter för vilka att vara ”patriot” verka betyda att hylla NATO, hata Ryssland, eller/och vara positiva gentemot brittiska, amerikanska samt svenska vapenindustrier;   

c) en öppen diskussion om vad Sveriges nationella intresse egentligen är. Detta innefattar överlevnadsfrågor för den svenska befolkningen som hitintills inte kunnat direkt säga vad den tycker beträffande frågan om alliansfrihet. Ett nationellt referendum borde vara aktuellt. En så enormt vital fråga som krig är och vad det kan betyda för både människor och naturen, som bestämmer ödet för en hel nation, är en risk som varje medborgare måste få vara med att avgöra. Valet mellan att provocera fram ett krig eller att göra allt för att förhindra det, kan inte få avgöra av ett ”kluster” NATO lobbyister och deras representanter bland beslutfattarnas elit. Ett nationellt referendum om frågan om nära samverkan med NATO vs alliansfrihet och neutralitet är ett måste. Livet är den främsta mänskliga rättigheten. Därmed är kampen för fred det primära också för Swedish Professors och Doctors for Human Rights ( SWEDHR). [30]

Kragh, ’Vita Hjälmarna’ och SWEDHR

Martin Kragh och stödjande skribenter som till synes koordineras med eller utan vetskap av brittiska Integrity Initiative eller liknade organisationer (till ex. Atlantic Council), sedan länge har SWEDHR  som ett av sina mål.  Professorer emeriti vid SWEDHR finns bland de obefogat utpekade av ovan nämnda skribenter. Därutöver, har Kragh även erbjudit sig själv som angivare avs. svenskspråkig information gällande SWEDHR [31] till CNN:s national security analyst Michael Weis, tillika exekutive editor av den anti-Ryssland publikation ”Coda Story”.

Redan 2017 karakteriserade Martin Kragh SWEDHR som endast ”vänsterextrema [sic] aktörer som får utrymme i ryskstyrda kanaler” i en intervju i Svenska Yle. [32] Han sa inte ett ord om vad vi hade sagt och bemötte inte heller de fakta som var grunden för vår analys. Våra skildringar av geopolitiska incidenter av medicinsk relevans var inte politiska åsikter utan  faktabaserade konklusioner. Därför blev dessa föremål för intervjuer i utomlands, inte bara i Ryssland – vilket totalt ignorerades av Kragh. Ett manér som inte tillhör god svensk vetenskaplig forskningstradition. 

Exempelvis fastslog vi att det material som ’Vita Hjälmarna’ [White Helmets] – en organisation skapad och huvudsakligen finansierad av UK­– visade i FN:s Säkerhetsråd i mars 2015 inte kunde visa att klorgas var dödsorsaken. [33] Senare i april 2017 konstaterade vi att det då inte fanns bevis för att sarin användes i Khan Shaykhun incidenten. [34] Återigen blev SWEDHRs faktabaseradeargument nedtystade. I efterhand uppmärksammades att undertecknads analys av den frågan presenterades i FN:s Säkerhetsråd av den Ryska delegationen. Inget om innehållet nämndes av media i Sverige. [35]

Emellertid medgav dåvarande USAs förvarsminister Jim Mattis i februari 2018 att USA inte hade några bevis för att sarin gas hade använts i Syrien. [36] En vecka efter sade Frankrikes förvarsminister Florence Parly ungefär detsamma om påstådda attacker med klorgas. [37] Vi hade alltså rätt i saken. Dock trots denna tydliga ”upprättelse”, sker fortfarande december 2018  en attack med samma obsoleta narrativ av en Utrikespolitiska Instituts medarbetare mot professor emeritus Anders Romelsjö [38] i egenskap av SWEDHRs viceordförande. Detta utan att skribenten uppger att våra observationer har varit korrekta. Professor Romelsjö har svarat i Globalpolitics.se. [39]

Ovan kan man kanske förstå bättre nu när de aktuella läckorna inkluderar även publicering av deltagarlistan i ett hemligt möte [”closed-doors meeting”] mellan organisation White Helmets och Integritet Initiative representanter, som skede vid Institute for Statecraft. [40]

Den tid i Sverige i vilken en skribent kan smutskasta hederliga forskare utan grund och bevis, som konsekvent har gjords mot oss i SWEHR måste vara förbi. Att ifrågasatta och/eller granska ett givet – dominant – narrativ gör en inte automatiskt till en anhängare av ett visst politiskt läger. Tvärtom är det forskarens huvudsakliga uppgift; att ifrågasätta, bena ut och skapa ny kunskap och nya insikter. 

Däremot är det nu hög tid att seriöst utreda huruvida svenska akademiker och övriga skribenter deltar i en strukturerad verksamhet ledd och finansierad av främmande makt med syfte att utforma Sveriges försvars- och utrikespolitik i främmande makt(er)s och egna intressen.

14 feb 2019

 

Noter, referencer, länkar:

 

[1]  From https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/cluster-participants.pdf

Found at https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/

[2] Cluster leaders:  https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/cluster-participants.pdf 

Link found at https://roguemedialabs.com/2018/12/20/scribd-took-down-all-leaked-integrity-initiative-documents-so-cyberguerrilla-consolidated-them-all-in-one-place/]

[3] Lisa Nordlund, ”Martin Kragh: ’Målet är att få mig att sluta forska’ ”. Expressen, 10 mar 2019.

https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/martin-kragh-malet-ar-att-fa-mig-att-sluta-forska/

[4] The Guardian, “Foreign Office denies state funds went to Twitter account criticising Labour”,  13 dec 2018. Excerpt from The Guardian’s article:

“FCO funding of the Integrity Initiative was revealed by a set of stolen documents posted online last month by hackers under the banner of the Anonymous hacktivist collective. The organisation has not disputed their authenticity, but in a statement suggested that Russia was responsible for the hack and that Moscow had used its media channels to amplify its impact.”

https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/13/foreign-office-alan-duncan-denies-state-funds-went-to-twitter-account-criticising-labour-integrity-initiative

[5] ”Hård kritik mot Aftonbladet: Anklagade svensk forskare för spionage”, SvT, 14 feb 2019.

https://www.svt.se/kultur/massiv-kritik-mot-aftonbladet-anklagade-svensk-forskare-for-spionage

[6] From https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/

[7] Journal of Strategic Studies. Editorial Board

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=fjss20

[8] Enligt uppgifter från Research gate har Journal of Strategic Studies enligt senaste redovisning en impact-factor av 0.81, dvs låg impact-factor (< 1.00).

https://www.researchgate.net/journal/0140-2390_Journal_of_Strategic_Studies

[9] Docent Martin Kragh and Sebastian Åsberg, “Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case”. Journal of Strategic Studies, published on-line, 5 jan 2017.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2016.1273830

[10] Prof. Lars Drake, ”(DEL I) Anmälan av Uppsala universitet och Utrikespolitiska Institutet för bristande kvalitét i forskning (Kraghs & Åsbergs artikel)”. Synapze, 20 jan 2017.

http://www.synapze.se/?link=article&key=16520

[11] Prof. Lars Drake, ”(DEL II) ”Anmälan av bristande kvalitét i forskning”. Synapze, 30 jan 2017.

http://www.synapze.se/?link=article&key=16523

[12] Prof. Lars Drake och Prof. Anders Romelsjö, “Martin Kragh: ”Påverkansarbete och informationskrigföring”? Global Politics, 3 mars 2019.

https://www.globalpolitics.se/vilketn-paverkansarbete-och-informationskrigforing/

[13] Tom Andersson, ”Ovetenskaplig forskning bakom mediekriget”. Aftonbladet, 26 feb 2019.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5V5plX/ovetenskaplig-forskning-bakom-mediekriget

[14] Utrikespolitiska Institutet uppger (18 apr 2018) att Henrik Sundbom är ”Associerad medarbetare på Utrikespolitiska institutet (UI)”

https://www.ui.se/evenemang/tidigare/2018/april/gymnasiedag-mjuk-makt-och-paverkansoperationer/

Sundbombs artikeln i Atlantic Council, i ref. 18 nedanför.

[15] Debatt om Martin Kragh I Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/tagg/eab04b28-2513-4ce8-b174-5f24b61592bb

[16] Debatt om Martin Kragh i Expressen

https://www.expressen.se/sok/?q=martin+kragh&sort=relevance

[17] Debatt om Martin Kragh i Svenska Dagbladet SvD

https://www.svd.se/sok?q=martin%20kragh

[18] Google Scholar, retrieved 14 March 2019:

 https://scholar.google.com/citations?user=5wEioWsAAAAJ&hl=en

[19] Google Scholar, retrieved 14 March 2019:

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=9768588839841500659

[20] ”Detta har hänt: Konflikten mellan Aftonbladet och Rysslandsforskaren”. SvD, 14 mars 2019.

https://www.svt.se/kultur/detta-har-hant-konflikten-mellan-aftonbladet-och-forskaren?nyhetsmeny=1

[21] “Till stöd för Martin Kragh“. Utrikespolitiska institutet, 4 mars 2019.

https://www.ui.se/aktuellt/2019/till-stod-for-martin-kragh/

[22] “Hård kritik mot Aftonbladet: Anklagade svensk forskare för spionage”, SvT, 14 feb 2019. Op. Cit.

[23] John Ferguson, ” Secret Scottish-based office led infowars attack on Labour and Jeremy Corbyn”. Daily Record, 9 dec 2018.”

https://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/foreign-office-funds-2m-infowars-13707574

[24] Commonwealth Argosy, “Programme Leadership – Chris Donnelly CMG, TD”

http://commonwealthargosy.com/about-chris-donnelly/

[25] Wikipedia bio article om Chris Donnelly,

https://de.wikipedia.org/wiki/Chris_Donnelly

[26] https://roguemedialabs.com/2019/01/26/anonymous-cyberguerrilla-publish-integrity-initiative-leaks-part-5/

[27] “(UK) Ministry of Defence: Institute for Statecraft:Written question – 200608″

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2018-12-10/200608/

[28] Id.

[29] Foreign and Commonwealth Office: Integrity Initiative. Foreign and Commonwealth Office written question – answered on 3rd December 2018.

https://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2018-11-27.196177.h&s=speaker%3A24830#g196177.q0

[30] Swedish Professors och Doctors for Human Rights ( SWEDHR)

http://swedhr.org/

[31] Se Martin Kraghs svar-tweet till Michael Weiss, 7 okt 2017.

https://twitter.com/MartinKragh1/status/916655875179335680

[32] Ingemo Lindroos, ”Banden stärks mellan svenska högerextremister och Putins maskineri”. Svenska Yle. 29 jun 2017.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/19/banden-starks-mellan-svenska-hogerextremister-och-putins-maskineri

[33] M. Ferrada de Noli, SWEDHR:

” White Helmets Video: Swedish Doctors for Human Rights Denounce Medical Malpractice and ‘Misuse’ of Children for Propaganda Aims”. The Indicter Magazine, 6 mar 2017.

http://theindicter.com/white-helmets-video-swedish-doctors-for-human-rights-denounce-medical-malpractice-and-misuse-of-children-for-propaganda-aims/

“White Helmets Movie: Updated Evidence From Swedish Doctors Confirm Fake ‘Lifesaving’ and Malpractices on Children”. The Indicter Magazine, 17 mar 2017.

http://theindicter.com/?s=chlorin+white+helmets

[34] M. Ferrada de Noli, SWEDHR: “UN ‘Joint Investigative Mechanism’ report on Khan Shaykhun proven inaccurate, politically biased”. 8 nov 2017.

http://theindicter.com/un-joint-investigative-mechanism-report-on-khan-shaykhun-proven-inaccurate-politically-biased/

[35] Dagens Nyheter skrev 2 april 2018, ”gruppens påståenden har även tagits upp i FN:s säkerhetsråd.” Journalisten refererade till FN:s säkerhetsråd dokument ”Doc S/2017/1010” [ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1010 ]

[36] Mattis warns Syria against using chemical weapons. CNN, 2 February 2018.

https://edition.cnn.com/2018/02/02/politics/mattis-syria-chemical-weapons-warning/index.html

See also, Transcripts of US Def Sec James Mattis Press conference 2 feb 2018.

[37] Florence Parly : Le Service national universel doit être attractif pour les jeunes. Franceinter, 9 feb 2018.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-09-fevrier-2018

Se även video “France Defense Minister: No confirmation of chlorine attacks, Syria.” The Indicter Channel. YouTube, 9 feb 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=NSEXNW7yvdE

[38] Atlantic Council, “The Kremlin’s Trojan Horses 3.0.” See Henrik Sundbom: “Sweden – fertile soil for influence ops?”. 3 dec 2018.

https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-kremlins-trojan-horses-3-0

[39] Prof. Anders Romelsjö, “Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?” Globalpolitics.se, 9 dec 2018.

https://www.globalpolitics.se/maktigaste-nato-siten-atlantic-council-uppmarksammar-mig-och-min-blogg-smickrande/

[40] “List of employees who attended a closed-door meeting with the White Helmets”  https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/cnd-gen-list-2/cnd-gen-list-2.pdf

[link obtained at https://roguemedialabs.com/2018/12/20/scribd-took-down-all-leaked-integrity-initiative-documents-so-cyberguerrilla-consolidated-them-all-in-one-place/ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *