SWEDHR ordförande svarar till Expressens ledare

[An ENGLISH version of this text is found in The Indicter Magazine]

Ordföranden har ordet:

Ledaren i Expressen 31 dec 2017 av Patrik Oksanen innehåller oriktiga uppgifter avseende Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), och om mig personligen.

  1. SWEDHR har aldrig otvivelaktigt hävdat, som framförs i ledaren, att ”saringasattacken i april” i Syrien var ”oppositionens verk”. Däremot, som det står i ett officiellt dokument vid FN Säkerhetsrådet, december 2017, som undertecknad författade, finns det delvis allvarliga metodologiska anledningar till att ifrågasätta FN: s undersökningskommission om den ovan nämnda incidenten och som påpekar Syrien som ansvarigt. Delvis har New York Times samt Reuters rapporterat om ”rebellernas” tillgång samt tillverkandet av kemiska vapen inklusive sarin. [1]
  1. SWEDHR avser inte att ”attackera Vita Hjälmarna”, som det står i ledaren. Vi har analyserat ”livräddning” videos som visades av denna organisation bl. a. vid FN Säkerhetsrådet, och funnit att det finns procedurer som allvarligt bestrider medicinsk praxis samt etik. [2] I mitt anförande vid Genevé Press Club, 28 nov 2017, klargörs att vår uppgift varken avser att demonisera de Vita Hjälmarnas arbete eller kritisera den humanitära räddningsaktiviteten i sig, utan att metodologiskt värdera kvalitén av vittnesmålen utifrån kriteriet om partiskhet. [3]
  1. SWEDHR ordförandes ”bakgrund i Chile” var inte som ”marxist-leninist”, som det står i ledaren, utan – såsom framförs i de historiska berättelserna om bildandet av motståndsrörelsen ”Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”– [4] deltog jag där som ”social-libertarian”. Innan dess har jag varit medlem i socialistiska ungdomsförbundet. Det enda politiska partiet som jag någonsin har varit engagerad i Sverige var Folkpartiet Liberalerna, någon gång i 80-talet.

Professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, ordförande i Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)

Referenser:

[1] Brev av FN Säkerhetsråd president till rådets medlemmar, 1 december 2017, som bifogar dokumentet S/2017/1010 ”UN ‘Joint Investigative Mechanism’ report on Khan Shaykhun proven inaccurate, politically biased”.

[2] “White Helmets video with fake life-saving procedures deceived UN sec council”. Video published by The Indicter Channel, YouTube, 12 Mar 2017.

[3] Should UN consider White Helmets a politically neutral organization, and its allegations as credible sources by UN investigative panels on Syria?

[4] Revolutionary Left Movement (Chile) . Wikipedia article.

Svar från Patrik Oksanen:

Professor Marcello Ferrada de Noli har i rysk tv pekat ut rebellerna som ansvariga för användandet av kemvapen, ett budskap han upprepat i en DN-intervju från april 2017. Sällskapets nätpublikation har också hävdat att bevis för kemiska attacker tidigare har förfalskats av hjälporganisationen Vita Hjälmarna. Läkarsällskapet har inte visat något intresse att granska Assad-regimens brott mot mänskliga rättigheter, men har istället varit en bärande del i den ryska/syriska propagandan mot Vita Hjälmarna. Ordet “attackera” är alltså inte utan skäl oavsett hur oskyldigt man än försöker framställa det.

Beträffande MIR så var det en revolutionär organisation med dominans av marxist-leninister av olika slag, att man väljer att vara aktiv i en sådan organisation när man säger sig vara något annat får betraktas som i bästa fall naivt. Men det är korrekt att formuleringen borde ha varit “Professorn har en bakgrund som revolutionär i en marxist-leninistisk gerilla i Chile” istället för som det nu blev… “Professorn har en bakgrund som marxist-leninistisk revolutionär i Chile”.

Kommentar av Marcello Ferrada de Noli:

Patrik Oksanen skrev ursprungligen i ledaren: ”(SWEDHR) påstod att saringasattacken i april, som dödade 87 människor, inte var regimens verk utan oppositionens”. Det som Oksanen skrivit är bara inte sant. Vi har aldrig påstått att ”saringasattacken i april” (i Khan Shaykhun, Syrien) var oppositionens verk. Att nu i sin kommentar ovan hänvisar Oksanen till en DN-intervju från 2017, gör hans sak ännu värre:

För det första, vad DN (21/04 2017) uppger är att ”I tv-inslagen säger han att det är TROLIGT att rebeller ligger bakom kemgasattacker i Syrien.” För det andra, min kommentar om tillgången till kemiska vapen bland jihadister som krigar mot Syriens regering refererade ej till incidenten i Khan Shaykhun i synnerhet, utan en möjlighet de har haft under nästintill hela krigets förlopp. Då den första rapport som fastslagit rebellernas användning av kemiska vapen inklusive sarin, kom redan 2013 – från inte minst chefen till FN oberoende undersökningskommission om Syrien, Schweizs fd Attorney General Carla del Ponte (rapporterades av Reuters 5/5 2013). Mer om oppositionella jihadisters användning av kemiska vapen: The New York Times (21/11 2016) fastslagits att exempelvis IS hade använt kemiska vapen minst 52 gånger i Syrien och Irak.

Till sist, de som deltog – oavsett deras särskilda ideologi– i den unifierade motståndrörelse mot de USA-stödda militärerna under Pinochet juntan, knappast kallas för ”naiva”.

Marcello Ferrada de Noli, med dr, professor emeritus.

Referenser:

[1] “U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas: investigator”, Reuters, 5 May 2013. https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-has-testimony-that-syrian-rebels-used-sarin-gas-investigator-idUSBRE94409Z20130505

[2] The New York Times, “ISIS Used Chemical Arms at Least 52 Times in Syria and Iraq, Report Says”. NYT, 21 November 2016. https://www.nytimes.com/2016/11/21/world/middleeast/isis-chemical-weapons-syria-iraq-mosul.html

Pubiceras enligt http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2018/01/replik-pa-patrik-oksanens-kronika/#comment-56780

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *