SWEDHR: Lyssna på FN-gruppen – häv häktningen av Assange

SWEDHR Research & Reports. Vol 2., N° 44, 3 March 2016

SWEDHR op-ed i VK 3 March 2016.

Av Professor Marcello Ferrada de Noli, ordförande i Swedish Doctors för Human Rights

[An English version of this article  is published in The Indicter magazine]

 

FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden (UNWGAD) har fastställt att kvarhållandet av Julian Assange är maktfullkomligt och i strid med artiklarna 9 och 10 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt med flertal artiklar av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. [1] Assange bör gå fri uppger i UNWGAD [2] och påpekar att Sverige är signatär i båda konventioner på vilka beslutet är baserat. [3]

Sverige bestred inte utredningens legitimitet utan man deltog och besvarade kommunikationen som skickades av FN:s juristgrupp. [4] Emellertid, efter att beslutet fällde Sverige, sade myndigheterna att man inte skulle inrätta sig till det. Ett FN-organ kan inte anses stå ”över” en svensk domstol, heter det. [5]

Den internationell människorätts organisation Human Rights Watch har hårt kritiserat den ställningstagande och som ”allvarligt skadat Sveriges rykte” [7]. Avvisandet till ett sådant UN-organs beslut anses kunna bidra till en försämring i människorättssituationen i världen. Genom liknande beslut kunde UNWGAD åstadkomma frigivning av Aung San Suu Kyi i Burma, Washington Post- journalist Jason Rezaian i Iran, president Mohamed Nasheed i Maldiverna, etc. Mig veterligen, utöver Egypten är Sverige det enda land som har avvisat ett sådant UN beslut, ställning som knappast kan hjälpa Sverige att få en plats i UN:s Säkerhetsråd i kommande valet i juni.

Den norske juristen Mads Andenas, då ordförande i UNWGAD, avslöjade nyligen att USA försökte med politiska påtryckningar påverka sammanställningen av en rapport om Assange. [8] Varför påtrycker USA? Justitiedepartementet tillkännagav 2015 att det finns en pågående FBI brottsutredning mot WikiLeaks och ”i avvaktan på framtida åtal”; Assange blir då åtalad enligt USA:s Patriotic Act som Definiera särskilda databrott som terroristattacker [9], samt dataintrånglagen CFAA (Computer Fraud and Abuse Act, 1-a). [10] Vicepresident Joe Biden har redan beskrivit Assange som ”cyber terrorist”. [11]

Självklart skall en utlämningsanhållan framföras om Assange skulle häktas i Sverige, och gällande terroristbrott behöver regeringen inte ta fallet till rätten för att verkställa en utlämning – för i så fall gäller svenska terroristlagen och inte utlämningslagen. [12] Därför är Assange under politisk asyl i Ecuadors ambassad. [13] Han flydde inte från den svenska rättvisan, har ej nekat förhör med åklagaren och inte heller är han åtalad. Därtill har chefsåklagaren Eva Finné efter att ha minutiöst granskat fallet meddelade att: ”Jag anser inte att det finns anledning att misstänka att han har begått våldtäkt.” [14]

Sverige borde inrätta sig till FN:s beslut och häva häktningen av WikiLeaks grundare Julian Assange.

Referenser

[1] ”Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD). Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-fourth session, 30 November – 4 December 2015.” Page 17:

”The deprivation of liberty of Mr. Assange is arbitrary and in contravention of articles 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 7, 9(1), 9(3), 9(4), 10 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights. It falls within category III of the categories applicable to the consideration of the cases submitted to the Working Group.”

[2] Id., page 17:

”Consequent upon the opinion rendered, the Working Group requests the Government of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to assess the situation of Mr. Assange, to ensure his safety and physical integrity, to facilitate the exercise of his right to freedom of movement in an expedient manner, and to ensure the full enjoyment of his rights guaranteed by the international norms on detention.”

”The Working Group considers that, taking into account all the circumstances of the case, the adequate remedy would be to ensure the right of free movement of Mr. Assange and accord him an enforceable right to compensation, in accordance with article 9(5) of the International Covenant on Civil and Political Rights.”

[3] Id., page 1:

“Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are parties to the International Covenant on Civil and Political Rights.”

[4] Id., page 1:

” The Government of Sweden replied to the communication of 16 September 2014 on 3 November 2014.”

[5] SVT, 5 Feb 2016, “Ygeman om Assange: Finns häktningsgrund“:

“Anders Ygeman ifrågasätter slutsatserna i den utredning som FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden, UNWGAD, gjort om Wilileaksgrundaren Julian Assange.”

”– Jag konstaterar att man kommit fram till en annan slutsats än svenska Högsta domstolen.”

[6] SVT, 5 Feb 2016, “Advokat: Assange borde stanna kvar på ambassaden“. Thomas Bodström, ex Justitie Minister:

“– Ett FN-organ kan inte stå över en svensk eller brittisk domstol.”

[7] Human Rights Watch, “On Assange, Following the Rules or Flouting Them?“, 5 Feb 2016:

“(UK and Sweden) have severely damaged their own reputation for being so ready to dismiss upholding inconvenient human rights obligations and their credibility as global advocates for rights by refusing to respect the institution of asylum.”

[8] The Guardian, “Julian Assange hails ‘sweet victory’ of UN report – as it happened“, 5 Feb 2016:

“The former chair of the UNWGAD panel, the Norwegian lawyer Professor Mads Andenas, told Owen Bowcott that the expert lawyers and members of the group had come under considerable political pressure from the US and UK when compiling the highly critical report.

Andenas completed his term in office last summer but was involved in earlier stages of compiling the report on Assange’s arbitrary detention. He endorsed the broad result of the findings released on Friday.

“I’m absolutely convinced that [the panel] has been put under very string political pressure,” he said.

“This is a courageous decision which is important for the international rule of law.”

[9] American Bar Association. Computer Crimes and the USA PATRIOT Act . Criminal Justice Magazine, Summer 2002, Volume 17 Issue 2.

See chapter “Defining computer crimes as acts of terrorism”.

[10] Cornell University Law School, Legal Information Institute. 18 U.S. Code § 2332b – Acts of terrorism transcending national boundaries:

“Federal crime of terrorism” means an offense that—

(A) is calculated to influence or affect the conduct of government by intimidation or coercion, or to retaliate against government conduct; and

(B) is a violation of … 1030(a)(1) (relating to protection of computers),”

[11] Joe Biden interviewed in the program “NBC’s meet the Press”. “Assange a high-tech terrorist: Biden“. YouTube video uploaded by ABC NEWS (Australia), 19 Dec 2010.

[12] Based on declarations by Judge Krister Thelin, chairman of the committee that studied the Swedish extradition legislation. In M Ferrada de Noli, “Sweden’s argument for refusing to issue non-extradition guarantees to Mr Assange is fallacious and hides real commitment to the U.S. – Analysis”:

“Judge Thelin refutes the notion of a ‘political’ extradition of Assange, since extradition involves the Swedish Supreme Court. However, in further clarification, he mentions the distinction between cases under the “normal” extradition legislation, and cases of the extradition of terrorists.  And when it is about terrorists, the government has “wide discretion”, says Mr Thelin. [5] Meaning, the Swedish government does not need to have any clearance of the extradition upon the courts.”

[13] Human Rights Watch:

“Let’s be clear: the issue is not Assange fleeing Swedish justice; he has continually expressed his willingness to be investigated by Sweden. What he won’t do is risk eventual extradition to the United States, which would like to prosecute him under the Espionage Act.”

[14] Dick Sundevall, “Åklagaren föregriper beslut avseende Assange”:

“Eva Finné brukar följaktligen ibland få ta över komplicerade känsliga utredningar från andra åklagare. Vilket var precis vad som hände i fallet med sexbrottsanklagelserna mot Assange. Det resulterade i att Eva Finné, efter att ha granskat fallet, hävde anhållningsbeslutet avseende Assange och skriftligt meddelade att:

Jag anser inte att det finns anledning att misstänka att han har begått våldtäkt.

Några dagar senare går hon ut med nästa skriftliga meddelande, där hon även avskriver anklagelserna om sexuellt ofredande. Hon klargör där i meddelandet från åklagarmyndigheten:

Innehållet i förhöret ger inte stöd för att något brott begåtts.”

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *