SWEDHR ordförande svarar till Expressens ledare

[An ENGLISH version of this text is found in The Indicter Magazine] Ordföranden har ordet: Ledaren i Expressen 31 dec 2017 av Patrik Oksanen innehåller oriktiga uppgifter avseende Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), och om mig personligen. SWEDHR har aldrig otvivelaktigt hävdat, som framförs i ledaren, att ”saringasattacken i april” i Syrien var ”oppositionens…